Superpozycja

Projekt architektoniczny

W jaki sposób działamy:

1. Spotkanie.
Wspólnie z Państwem ustalamy zakres prac projektowych,  jakie części projektu są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę a jakie dodatkowo mogą być przydatne. Jeśli jest to konieczne opracowujemy projekty branżowe dróg, sieci, przyłączy. Spotkanie polega na luźnej rozmowie i określeniu jak ma wyglądać budynek skrojony do Państwa potrzeb. Wycena projektu zależy od zakresu dokumentacji, rodzaju obiektu i Państwa oczekiwań.

2. Podpisanie umowy.
Na kolejne spotkanie umawiamy się w miejscu, w którym chcą Państwo  przeprowadzić proces projektowy. Podpisujemy umowę, przeprowadzamy oględziny działki. Określamy jej mocne i słabe strony.

3. Koncepcja architektoniczna.
Po podpisaniu umowy, przystępujemy do wykonania koncepcji architektonicznej. Na tym etapie określacie Państwo swoje oczekiwania, pokazujecie nam swoje inspiracje, zdjęcia budynków, które się Wam podobają. Z tych wszystkich informacji będzie wynikać, czy lubicie nowoczesne, otwarte przestrzenie, czy lepiej czujecie się w kameralnym  zaciszu. Czy Waszym marzeniem jest ogród zimowy, atrium a może  garaż podziemny na wiele samochodów. Ważnym elementem jest również aspekt finansowy, dlatego należy oszacować planowany budżet. Na podstawie tych informacji, układamy program funkcjonalny, ilość pomieszczeń oraz ich rozmieszczenie. Otrzymujecie Państwo dwie różne koncepcje, zawierające rzut z układem funkcjonalnym pomieszczeń oraz wstępną wizualizację bryły. Spośród przedstawionych pomysłów wybieramy takie rozwiązania, które najbardziej trafiają w Wasze potrzeby i gusta. Dalsze prace to stworzenie ostatecznej wersji koncepcji. Na tym etapie dopracowywane są szczegóły, możemy obejrzeć i poczuć planowane wnętrza podczas wirtualnego spaceru po projektowanym obiekcie. Efektem tego etapu jest otrzymanie przez klienta koncepcji architektonicznej - plany kondygnacji, elewacje oraz bryły 3D.

3. Projekt budowlany.
Po ostatecznym zatwierdzeniu koncepcji i podjęciu decyzji dotyczącej materiałów budowlanych, opracowywany jest projekt architektoniczno-budowlany.

Projekt budowlany składa się z:
- projektu zagospodarowania terenu - usytuowanie budynku na działce, lokalizacja miejsc parkingowych, wjazd na działkę, wejście do budynku, lokalizację miejsc gromadzenia odpadów, zieleni itd.;
- projektu architektoniczno-budowlanego;
- projektu konstrukcyjnego;
- projektu zbiornika na nieczystości ciekłe jeśli działka nie posiada możliwości podłączenia do kanalizacji;
- opcjonalnie projekty branżowe- instalacje wodne i kanalizacyjne, c.o. gazowe, instalacje elektryczne, wentylacja mechaniczne, badania geotechniczne gruntu, centralny odkurzacz itd.
Projekt otrzymują Państwo w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  elektronicznej.
Projekt zawiera wszelkie dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę.

4. Zatwierdzenie projektu budowlanego. Otrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Procedury urzędowe mogą przyprawić o ból głowy, szczególnie wtedy, gdy niejasna jest ich interpretacja. Dlatego na tym etapie również służymy pomocą- koordynujemy przebieg spraw w urzędzie, aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jakie dokumenty powinniśmy posiadać by rozpocząć projektowanie?
- wypis z planu miejscowego lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
- mapa do celów projektowych;
- warunki techniczne przyłączenia do sieci (wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej);

Jeśli nie posiadacie Państwo w/w dokumentów, pomożemy w uzyskaniu ich.

Dlaczego projekt indywidualny?

- jeśli budynek ma być funkcjonalny, odpowiadający naszym potrzebom i upodobaniom;
- jeśli chcemy by pomieszczenia były rozmieszczone odpowiednio względem stron świata;
- jeśli chcemy oszczędzić na kosztach budowy i eksploatacji budynku;
- jeśli działka jest wąska, o nieregularnym kształcie, przy dużym spadku terenu;
- jeśli chcemy dopasować dom do budynków już istniejących;
- jeśli działka ma duży potencjał i zależy nam na wyeksponowaniu walorów otoczenia;
- jeśli w planowanym budynku chcemy prowadzić działalność gospodarczą;
- jeśli znaleźliśmy projekt typowy, który nam odpowiada ale chcemy wprowadzić w nim dużo zmian;